ارتباط با ما

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت بودجه
 
آدرس : تهران خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) خیابان نفت شمالی خیابان دوازدهم پلاک 32 طبقه نهم
تلفن : 22901210         نمابر  : 22901212