تاریخ : يکشنبه 17 اسفند 1399
کد 39

عدالتی خواستار توجه به دستگاه‌های اجرایی تاثیرگذار در بهره‌وری شد

عدالتی خواستار توجه به دستگاه‌های اجرایی تاثیرگذار در بهره‌وری شد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برخی دستگاه‌های اجرایی را متولیان اصلی در ارتقای شاخص بهره‌وری دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان این مطلب گفت:«در تعیین تکلیف قانونی بودجه دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره‌وری باید دو بخش اقتصادی مستغلات و ارتباطات را مورد توجه قرار دهیم چرا که هر دو بخش نشان‌دهنده تحولات بی‌شماری هستند و در بهره‌وری تاثیر گذارند».
وی افزود:«دستگاه‌هایی که در این دو بخش فعالیت دارند برای عملکرد در راستای ارتقای بهره‌وری بسیار حائز اهمیت هستند و به‌صورت هدفمند باید اقدامات بیشتری در این دستگاه‌ها انجام شود و نباید به همه دستگاه‌ها نگاه یکسانی داشته باشیم».
عدالتی ادامه داد:«دستگاه‌هایی همچون صنعت و معدن، راه و شهرسازی، ارتباطات  و ... اهمیت ویژه‌تری در حوزه بهره‌وری دارند و به نوعی متولیان اصلی در ارتقای این شاخص هستند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تامین اعتبار برای ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی افزود:«دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های حوزه ارتقای بهره‌وری را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ارائه دهند تا با توجه به برنامه‌های چرخه بهره‌وری اقدامات بعدی توسط سازمان مدیریت به‌خصوص از منظر تامین اعتبار انجام گیرد».