تاریخ : يکشنبه 15 فروردين 1400
کد 38

عدالتی:

روستا بازارهای استان در سال ۱۴۰۰ راه اندازی می‌شود

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در دوازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خواستار راه‌اندازی روستا بازارهای استان تهران در سال آینده شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی با بیان این مطلب گفت:«با توجه به لزوم برنامه‌ریزی برای پیشرفت استان، ایجاد روستا‌ بازارها و بازارچه‌های روستایی در سال 1400 در دستورکار قرار دارد».
 وی همچنین درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات استان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، ارقام جداول مرتبط را به سمع و نظر اعضای شورا رساند.
 انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره به محرومیت‌زدایی از شهرستان بهارستان گفت:«این شهرستان به عنوان یکی از 31 شهرستان کشور جهت محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده و به‌صورت پایلوت در حوزه محرومیت‌زدایی با اولویت ارتقای شاخص‌های زندگی معرفی و سند توسعه شهرستان بر این اساس تدوین شده است».
وی افزود:«برخی دستگاه‌ها به وظایف خود در زمینه محرومیت‌زدایی از شهرستان بهارستان عمل نکردند که باید همه تکالیف خود در قبال بهارستان را در سال 1400 پیگیری کنند». 
گفتنی است،در این جلسه طرح صورتجلسه‌های کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در زمینه موارد حریم و خارج از حریم شهرها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در مورد احداث سالن‌های پرورش قارچ مقرر شد تا بر اساس رهیافت‌های سند آمایش اقدام گردد.