تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399
کد 35

گام بزرگ دولت برای حل مشکلات معیشتی کارمندان

عدالتی با تاکید بر برنامه ریزی دولت برای حل مشکلات معیشتی کارمندان گفت : طی هماهنگی های صورت گرفته از طرف دولت با سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده بخشی از در آمد های مالیاتی استان ها در همان استان صرف کسر بودجه هزینه ای دستگاه ها ، کمک به پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی کارکنان آنها گردد .
به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، شهرام عدالتی ، با اشاره به مشکلات معیشتی کارمندان و راهکارهایی که دولت از بهمن ماه سال 98 تلاش در رفع آن داشته گفت : با توجه به اصلاح احکام حقوقی که در بهمن ماه سال 98 از محل ماده 10 قانون خدمات مدیریت کشوری اتفاق افتاد برخی از احکام کارگزینی کارکنان دولت بین 30 تا 50 درصد در تمام استان ها افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد : در سال 99 با افزایش حقوق سنواتی کارکنان شرایط خوبی برای کارمندان از منظر حقوقی نسبت به سال های گذشته پدید آمد اما به دلیل بار مالی این موضوع و کاهش نسبتا قابل توجه میزان بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی در سایر حوزه ها مثل اضافه کار، ماموریت ها، کمک های رفاهی و حتی در حوزه آب، برق، سوخت و قرارداد های شرکتی و پشتیبانی باعث شد این دستگاه ها دچار چالش اساسی شوند. 
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر برنامه ریزی دولت برای حل مشکلات معیشتی کارمندان گفت : طی هماهنگی های صورت گرفته از طرف دولت با سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده بخشی از در آمد های مالیاتی استان ها  در همان استان صرف کسر بودجه هزینه ای دستگاه ها ، کمک به پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی کارکنان آنها گردد .
وی تصریح کرد : این موضوع در استان تهران که حدود 87 هزار میلیارد درآمد وصولی آن از محل مالیات است و بیش از 50 درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین می کند، گام خوبی در راستای احقاق حق کارکنان مستقر در این استان به شمار می رود .
عدالتی در پایان با اشار به شروع روند برنامه ریزی برای نحوه محاسبه چگونگی بازگشت این درآمد ها به استان و ایجاد جداول مورد نیاز این امر گفت : با همکاری دولت در آینده نزدیک این کار اجرایی می شود و گام بزرگی در راستای حل مشکلات معیشتی کارمندان دستگاه ها برداشته خواهد شد .