تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
کد 31

سند توسعه روستایی استان تهران به نیمه راه رسید

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین 50 درصد سند توسعه روستایی استان خبر داد.

شهرام عدالتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به جلسه هماهنگی سند توسعه روستایی استان تهران که با حضور پرندوار مدیرکل توسعه روستایی استان و مهندسین مشاور سازمان شهرداری ها  و دهیاری ها برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه در راستای هماهنگی دستگاه ها برای تهیه سند توسعه روستایی استان تهران بود.

وی افزود: نهادها و دستگاه های مختلفی از جمله معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به حوزه توسعه روستایی ورود کرده اند، لازم بود تا عملکرد ها و فعالیت دستگاه های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همسو باشد.

عدالتی گفت: به استناد بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مکلف هستند بر اساس برشی که سازمان برنامه و بودجه کشور به آن ها ارائه کرده است، نسبت به تدوین سند توسعه روستایی با تاکید بر حوزه اقتصادی و اشتغال زایی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه، هر سال 67 روستای استان در طرح توسعه روستایی قرار میگیرد، اظهار کرد: تاکنون 50 درصد مطالعات و بررسی های این سند به اتمام رسیده است.

عدالتی ادامه داد: مشاور طرح از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتخاب شده است، دانشگاه تهران هم در این راه به ما کمک خواهد کرد. قرار است، طرح راهبردی ساختاری توسعه روستایی که از دهه 80 آغاز شده را به هنگام کرده و از طریق گونه شناسی روستاهای استان، اقدام به تدوین سند کنیم.

به گفته وی، طرح راهبردی ساختاری توسعه روستایی در دوره الحاق شهرستان البرز به استان تهران بود که باید از طریق نتایج سرشماری سال 95 و تحولات سرزمینی طی این سال ها، بهنگام سازی شود.

معاون هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران درباره ضمانت اجرایی این سند گفت: تکلیف قانون برنامه ششم بزرگ ترین ضمانت حقوقی است. سازمان مدیریت استان ها هم ناظر اجرای اسناد توسعه ای از جمله سند توسعه روستایی هستند.