پیشنهاد تغییر ضوابط فعالیت شهرک های صنعتی تهران به هیات دولت
در صورت تصویب هیات دولت ضوابط تمام فعالیت ها در شهرک های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تغییر می کند.
عدالتی: سند توسعه روستایی اردیبهشت99 رونمایی و ابلاغ می شود
سپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند توسعه روستایی اردیبهشت99 رونمایی و ابلاغ می شود.
سند توسعه روستایی استان تهران به نیمه راه رسید
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین 50 درصد سند توسعه روستایی استان خبر داد.
عدالتی: استقلال اقتصادی حاشیه پایتخت مشکلات تهران را کاهش می‌دهد
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: هر چه شهرستان های پیرامون استان تهران به سمت استقلال اقتصادی و هویت اجتماعی پیش رود، از مشکلات پایتخت کاسته می شود که شهرستان ورامین به دلیل هویت تاریخی و سیاسی، پیش قراول این امر است.
خبر خوش برای اهالی منطقه 16 تهران|جابه جایی خطوط برق فشار قوی به زودی!
به گفته معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به زودی دکل برق فشار قوی واقع در منطقه 16 تهران انتقال می یابد.

گزارش تصویری

پیشنهاد تغییر ضوابط فعالیت شهرک های صنعتی تهران به هیات دولت

عدالتی: سند توسعه روستایی اردیبهشت99 رونمایی و ابلاغ می شود

سند توسعه روستایی استان تهران به نیمه راه رسید

عدالتی: استقلال اقتصادی حاشیه پایتخت مشکلات تهران را کاهش می‌دهد

خبر خوش برای اهالی منطقه 16 تهران|جابه جایی خطوط برق فشار قوی به زودی!

تامین آب سه پروژه بزرگ در تهران|حق آبه های کانال محمدیه تعیین تکلیف شد

سند دار شدن تمام اراضی و املاک استان تهران تا اواسط سال 99

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد