معرفی معاونت


 
نام خانوادگی : عسکری           نام : نوربخش

سمت : معاون هماهنگی برنامه و بودجه

تلفن : 88743695               نمابر : 85351340

ایمیل سازمانی : N.askary@thmporg.ir

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق شغلی :
کارشناس تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال بختیاری
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری چهارمحال بختیاری به مدت 2 سال
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری چهار محال بختیاری به مدت 5 سال