خبر خوش برای اهالی منطقه 16 تهران|جابه جایی خطوط برق فشار قوی به زودی!
به گفته معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به زودی دکل برق فشار قوی واقع در منطقه 16 تهران انتقال می یابد.
تامین آب سه پروژه بزرگ در تهران|حق آبه های کانال محمدیه تعیین تکلیف شد
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: حق آبه های کانال محمدیه برای دو دهه آینده تعیین تکلیف شد.
سند دار شدن تمام اراضی و املاک استان تهران تا اواسط سال 99
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: تا میانه سال 99 هیچ مشکلی در زمینه کاداستر اراضی در استان تهران باقی نمی ماند.
«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد
با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد.
«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد
با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد.

گزارش تصویری

خبر خوش برای اهالی منطقه 16 تهران|جابه جایی خطوط برق فشار قوی به زودی!

تامین آب سه پروژه بزرگ در تهران|حق آبه های کانال محمدیه تعیین تکلیف شد

سند دار شدن تمام اراضی و املاک استان تهران تا اواسط سال 99

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

درخواست برای بازنگری در وضعیت بودجه استان تهران

بودجه ریزی عملکردی و اجرای برنامه ششم مهمترین برنامه های معاونت بودجه

تعامل با دولت در برنامه سوم شهرداری کمرنگ است

اهداف اصلی و فرعی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد